Hållbarhet

öronproppar

Hållbara och högkvalitativa öronproppar

Vi utför ständigt kvalitetskontroller på produktionen, samt på alla tillverkade batcher. Där bedömer vi både utseende och funktion. Vi har uppnått en väldigt låg kassation, och de öronproppar som trots allt inte passerar vår kvalitetskontroll på grund av utseende använder vi till olika marknadsaktiviteter för att minska spillet ytterligare.
Hållbarhet har alltid varit ett av våra viktigaste fokusområde. Högteknologisk produktion är en nyckelfaktor för vår hållbara tillverkning.

Vi producerar hållbart

  • Vi använder inga lösningsmedel vid rengöring, utan tvättar bara med kallt vatten och högt tryck. De rester som finns kvar tas bort mekaniskt.
  • Egenproducerad el från solceller driver en del av vår produktion.
  • Inga CO2-utsläpp – vår produktion drivs av el som kommer från förnyelsebara källor såsom vatten, vind och sol.
  • Inget spillvatten – tvättvattnet samlas upp i speciell tank och indunstas med hjälp av kylluften från vår kompressor.
  • Minimerad kassation.
  • Återanvändning av all ventilationsluft – värme som alstras i produktion och byggnader återvinns i värmepump och leds till torktumlare som torkar öronpropparna.

Vårt hållbarhetsarbete

Kvalitet & Miljö

lite text

Kvalitet & Miljö

Certifieringar

mer text

Certifieringar

ISO

Läs om ISO

Sponsring av föreningar