Hållbarhet och hög kvalité är två av våra kärnvärden och har varit så sedan starten.
Att vi producerar öronproppar på ett hållbart vis har alltid varit ett av våra viktigaste fokusområden.
Högteknologisk produktion är en nyckelfaktor för vår hållbara tillverkning och något vi ständigt jobbar med att utveckla.
Idag kan vi med stolthet meddelat att vi i vår produktion:

– Inte använder några lösningsmedel vid rengöring, utan tvättar bara med kallt vatten och högt tryck. De rester som finns kvar tas bort mekaniskt.
– Använder egenproducerad el från solceller som driver en del av vår produktion.
– Inte har några CO2-utsläpp – vår produktion drivs av el som kommer från förnyelsebara källor såsom vatten, vind och sol.
– Inte har något spillvatten – tvättvattnet samlas upp i speciell tank och indunstas med hjälp av kylluften från vår kompressor.
– Har minimerad kassation.
– Återanvänder all ventilationsluft – värme som alstras i produktion och byggnader återvinns i värmepump och leds till torktumlare som torkar öronpropparna.

Vi utför ständigt kvalitetskontroller på produktionen, samt på alla tillverkade batcher. Där bedömer vi både utseende och funktion.
Vi har uppnått en väldigt låg kassation, och de öronproppar som trots allt inte passerar vår kvalitetskontroll på grund av utseende använder vi till olika marknadsaktiviteter för att minska spillet ytterligare.