Ljud

Ljud är mycket små tryckvariationer som kan mätas i enheten Pascal (Pa) eller Newton per kvadratmeter (N/m2). De utbreder sig med en hastighet av ca 340m/s i luften och blir svagare när de utbreder sig i en större luftvolym. Ett ljuds frekvens är antalet tryckvariationer per sekund och mäts i enheten Hertz (Hz). Hörbara ljud ligger inom frekvensintervallen 20-20 000 Hz. Det mänskliga hörselsinnet kan uppfatta tryckvariationer från 20 µ Pa till 20 Pa (1 miljon gånger starkare). På grund av denna stora spännvidd använder istället den logaritmitska enheten decibel (dB) där 0 dB är hörtrösklen, dvs det svagaste ljud en normalhörande person kan uppfatta vid 1000 Hz.

Örat är mest känsligt vid frekvenserna 2000-4000 Hz och mindre känsligt för högre respektive lägre frekvenser. Ljudnivåmätningar görs ofta med standardiserade vägningsfilter för att efterlikna människoörats känslighet. De mest använda filtren är A-filter med enheten dBA och C-filtren med enheten dBC. A-filter efterliknar örats känslighet vid svaga ljud. C-filter efterliknar örats känslighet vid starka ljud. A-filtret amvänds vid mätningar av ljudnivåer och ekvivalent ljudnivå. C-filtret används vid mätning av ljudtoppar.

Ljud är mycket små tryckvariationer som mäts i den logaritmiska enheten decibel

Många ljud är högre än du tror:
> Viskningar 20 dB.
> Kraftigt regn 50 dB.
> Normalt samtal 60 dB.
> Tvättmaskin 75 dB.
> Stadstrafik 85 dB.
> Hårtork, Gräsklippare 90 dB.
> Jetmotor (Flygplan) 130 dB.
> Knall från åska ca 120 dB.
Ljud är mycket små tryckvariationer som mäts i den logaritmiska enheten decibel (dB). Det svagaste ljud en normalhörande person kan uppfatta är 0 dB Vid nivåer under 75dBA ekvivalentnivå är risken minimal för bestående hörselnedsättning. Efter flera års exponering av kontinuerligt buller över 85 dBA, ekvivalentnivå 8 timmar på dag, föreligger risk för hörselskada.

Bullerexponering

För bedömning av buller i industrin tillämpas i regel den s.k. lika energiprincipen. Detta innebär att en bullernivå på 85dBA ekvivalentnivå under 8 timmar anses lika farligt som en 3dB högre bullernivå (88 dBA) under halva tiden (4 timmar).

Kontinuerlig dB
85 dB
88 dB
91 dB
94 dB
97 dB
100 dB
103 dB
106 dB
109 dB
112 dB
115 dB

Tillåten exponeringstid
8 timmar
4 timmar
2 timmar
1 timmar
30 minuter
15 minuter
7,5 minuter
3,75 min (< 4min)
1,875 min (< 2min)
0,9375 min (< 1min)
0,46875 min (< 30sek)

Buller på arbetet

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om buller, AFS 2005:16. Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå i tabellen är en vägledning när man bedömer en bullersituation samt vid projektering, planering och inköp av ny utrustning. Exponeringsvärden för olika arbetsförhållanden.

Vad är skadligt ljud?

Ljud är små tryckvariationer i luften som mäts i decibel (dB). Vid ljudnivåer upp till 80-85 dB är risken för hörselskador rela- tivt liten. Över denna nivå ökar risken för hörselskador om du utsätts för långvarig exponering. Passerar du smärttröskeln 130 dB är risken stor att din hörsel skadas permanent, även vid kortvarig exponering.

Irriterande ljud

Ljud som inte skadar hörseln, men som kan orsaka stor irritation, till exempel snarkning, högljudda grannar eller trafikljud.

Ljudzonerna

Hörselskador

När örat utsätts för höga ljud kan en tillfällig (temporär) eller bestående (permanent) skada uppkomma. Bestående hörselskada utvecklar sig successivt under flera års exponering för stark bullernivå i t.ex. industrin. Temporär hörselnedsättning kan uppkomma vid ekvivalenta nivåer över 75 dBA efter flera timmars exponering. Efter flera års exponering av kontinuerligt buller över 85 dBA, ekvivalentnivån 8 timmar per dag, förligger risk för hörselskada.

Hörselskador

När örat utsätts för höga ljud kan en tillfällig (temporär) eller bestående (permanent) skada uppkomma. Bestående hörselskada utvecklar sig successivt under flera års exponering för stark bullernivå i t.ex. industrin. Temporär hörselnedsättning kan uppkomma vid ekvivalenta nivåer över 75 dBA efter flera timmars exponering. Efter flera års exponering av kontinuerligt buller över 85 dBA, ekvivalentnivån 8 timmar per dag, förligger risk för hörselskada.

Skydda din öron

Användning av SwedSafes öronproppar är det enklaste sättet att skydda dina öron – från skadligt buller, störande och irriterande oljud, vatten eller tryckförändringar. De ger ett effektivt skydd och är bekväma att bära. Öronpropparna är i princip osynliga när du satt dem på plats i örat och passar därför i de flesta situationer. Eftersom de inte tar någon plats, och väger lite, är det enkelt att alltid bära dem med sig.

Öronproppar för alla situationer

SwedSafes öronproppar finns i många varianter, anpassade för att ge rätt skydd i varje situation. Vistas du i miljöer med
starka ljudnivåer behöver du effektiv dämpning för att inte hörseln ska skadas.
Störs du av omgivningens prat, partnerns snarkningar eller kontorsbrus så vill du kanske skärma av dig, men inte isolera dig helt. Behöver du tryckutjämning vid flygning, eller inte vill ha vatten i öronen vid simning så kan öronproppar hjälpa dig undvika problem.

SwedSafe har öronproppar som passar alla öron.

Ökad användning – viktigt med komfort

Ju bekvämare en propp är desto större chans att den används! Vi jobbar hela tiden med att utveckla produkter som ökar användarens komfort utan att försämra proppens funktion (dämpning). På våra engångsproppar har vi ett urtag i proppens bakkant. Detta är för att minska trycket i hörselgången och få en bekvämare passning. Det underlättar dessutom isättning och urtagning av proppen.

Alla öron är olika

Förutom att öronproppen ska ha önskad funktion, ska den även passa i just dina öron. Alla hörselgångar har olika storlek och form och öronproppen måste därför ha lämplig storlek och utformning.

Sätt i proppen rätt

För att ge optimal effekt ska öronproppen sättas i rätt. Hur detta sker skiljer sig åt beroende på vilken öronpropp du använder. Om öronproppen sätts i fel minskar eller försvinner den skyddande effekten. Tänk också på att inte ta ut öronproppen för tidigt om du vistas i miljöer med höga ljud. Läs noggrant instruktionerna på respektive produktförpackning så att öronproppen hamnar rätt.

Barn hör normalt redan från första stund och tar in mängder av information genom att lyssna

Barns hörsel

Barnens hörsel hjälper barnet att utveckla tankeförmåga, ett känslomässigt välbefinnande samt att stimulera den språkliga utvecklingen. Barn hör normalt redan från första stund och tar in mängder av information genom att lyssna. I början lyssnar barnet extra noga på ljud och röster som är välbekanta för barnet. Föräldrarnas röst har normalt en lugnande verkan på barnet. I början reagerar barn främst på välbekanta ljud samt rycker till vid plötsliga och höga ljud. Först vid ungefär tre månaders ålder har tinningloben, som är involverad i hörsel, lukt och språk, blivit mer mottaglig för yttre ljud. Nu kan barnet mer aktivt börja prata med dig genom joller eller andra ljud. Ofta tittar barnet också på dig när det hör din röst. Barn i denna ålder är ofta överstimulerade, vilket gör att barn inte kan hålla koncentrationen upp speciellt längre för att lyssna när du pratar. Blir därför inte orolig för barnets hörsel om barnet vänder bort blicken eller tappar intresset efter en stund. Vid fem månaders ålder kan barn oftast lokalisera ljudkällor och avgöra var ljud kommer ifrån. Du märker säkert hur barnet tittar eller vänder sig mot ljudkällan. Ofta kan barn i denna ålder även känna igen och reagera på sitt eget namn.

Hållpunkter

Här är några saker om som barn bör kunna göra vid en viss ålder om deras hörsel är bra. Dessa punkter kan vara tecken på hörselnedsättningen men kan vara individuellt i utvecklingen också.

Pampers.se har skapat en mer utvecklad checklista för att du som förälder ska kunna se vissa tecken på om ditt barn (upp till två år) kan lida av en hörselnedsättning. Länk:  http://www.pampers.se/checklista-barn-horselkontroll-barn-horsel 

• Nyfödda: blir vanligen skrämda eller hoppar till vid plötsliga och starka ljud. Ibland vrider de även huvudet mot ljudkällan.
• Barn upp till två månader börjar bebisen kunna skilja ljud i olika tonhöjd och intensitet åt.
• Barn upp till tre månader bör hoppa till om du klappar händerna bakom barnets huvud. De babblande ljuden börjar mer låta som ord.
• Barn mellan fyra och sex månader bör reagera och vända sig mot ljudkällor. Var uppmärksam på barnets blick eller om det reagerar på andra sätt.
• Barn mellan sex och tio månader lyssnar normalt till sitt namn. Barn reagerar även om bekanta ljud i hemmamiljö, såsom telefoner som ringer, alarmklockor eller röster från föräldrar och syskon. Börjar även förstå relation mellan ord och gester.
• Barn i åldern tio till femton månader kan normalt peka ut saker som du ser i en pekbok. Om barnet inte reagerar på dina frågor så kan det bero på att barnen inte hör dig. Börjar förstå enkla ord.

Tecken på att barnet kan ha en hörselnedsättning kan vara att de inte reagerar på om du säger något till dem eller ber dig att upprepa saker. Andra exempel kan vara att de:
• Tittar åt ett annat håll för att kunna hitta ett ljud
• Börjar tala senare än barn i samma ålder
• Kan inte uttala ord eller meningar rätt
• Hör inte vissa ljud

Hörselskadligt ljud/buller

Det kan finnas flera olika ljud och bullernivåer som ett barn utsätt för i vardagen. Nedan följer några exempel på ljud i vardagen som kan ha negativa effekter på barnens hörsel.

• Leksaker kan ha höga skarpa ljud och barn brukar ibland ha leksakerna väldigt nära huvudet och öronen. Därför kan det vara bra att se till så att barnet inte har en högljudd leksak länge vid örat.
• Buller, stök, höga röster när barnet är i skolan eller på dagis.
• Renoveringar hemma. Vissa maskiner kan ha höga ljud. Gräsklippning.
• Musik och tv-program. Kontrollera så att ljudnivån inte är för hög.
• Datorspel och tv-spel. Kanske barnet ofta sitter med hörlurar på, viktigt att informera om riskerna med att ha ljudet för högt

Lär barn om hörseln hur den fungerar och hur den kan skadas. Informera om vad hörselskador innebär så att barnet vet risker med för höga ljud, både under längre exponering och korta. Berätta om öronproppar, varför de ska användas samt när och hur ska de användas. Om inte öronpropparna finns tillhands i vissa situationer så berätta för barnen de istället kan sätta händerna över öronen för att tillfälligt skydda sin hörsel i situationer där höga ljudvolymer plötsligt kommer upp.