Integritetspolicy

Vi ser verksamheten och användningssättet av personuppgifter som väldigt viktig. Därför delar vi med oss av vår hantering med dessa uppgifter i syftet att du ska känna dig säker vid användningen av våra internetsidor. 

Integritetspolicy (version: 12/2017)

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd är av särskild betydelse för ledningen på UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG och dess närstående bolag (i det följande kallas dessa företag gemensamt ”Uvex-koncernen”). I princip är användningen av webbplatsen för Uvex-koncernen möjlig utan att uppge personuppgifter. Men om en viss person önskar använda våra företagstjänster via vår webbplats kan det emellertid krävas behandling av personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling söker vi i allmänhet samtycke från den registrerade personen.

Behandling av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad person, sker alltid i enlighet med EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning och i enlighet med landsspecifika bestämmelser om dataskydd som gäller för Uvex-koncernen. Syftet med den här integritetspolicyn är att ge offentlig information om arten, omfattningen och ändamålet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Registrerade personer informeras också om sina rättigheter enligt denna integritetspolicy.

Uvex-koncernen har som personuppgiftsansvarig genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Det kan dock generellt förekomma säkerhetsbrister vid internetbaserade dataöverföringar, vilket innebär att ett absolut skydd inte kan garanteras. Därför står det varje berörd person fritt att lämna personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.