Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö & Säkerhet

– Ledningssystemet SwedSafe uppfyller kravet i ISO 9001:2015-standarden. Certifierad efterlevnad av Qvalify, Certifikat nr. 1394.

– Tillverkat i Sverige, landet med högst arbetsmiljökrav och regler. SwedSafe uppfyller alla krav i ISO 45001:2018-standarden, certifierad av Qvalify.

– Tillverkat i Sverige, landet med de strängaste miljökraven och reglerna. SwedSafe uppfyller alla krav i ISO 14001:2015-standarden, certifierad av Qvalify

– SwedSafe redovisar sitt hållbarhetsarbete.

– Verifierad gapanalys / överensstämmelse med ISO 26000-standarden. Verifierad av INTERTEK, verifikationsnr. 1.