Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö & Säkerhet:

– Ledningssystemet SwedSafe uppfyller kravet i ISO 9001:2015-standarden. Certifierad efterlevnad
av Qvalify, Certifikat nr. 1394.
– Tillverkat i Sverige, landet med högst arbetsmiljökrav och regler. SwedSafe uppfyller alla krav i ISO
45001:2018-standarden, certifierad av Qvalify.
– Tillverkat i Sverige, landet med de strängaste miljökraven och reglerna. SwedSafe uppfyller alla krav
i ISO 14001:2015-standarden, certifierad av Qvalify
– SwedSafe redovisar sitt hållbarhetsarbete.
– Verifierad gapanalys / överensstämmelse med ISO 26000-standarden. Verifierad av INTERTEK,
verifikationsnr. 1.