TV4 rapporterar om de nyligen höjda riktvärdena för buller kring våra bostäder – och den ökade hälsorisken det innebär. ”Enligt WHO är buller är den näst största orsaken till miljörelaterade hälsoproblem.” säger Magnus Wennerberg i inslaget.

Bullerexpert (miljömedicinsk epidemiolog) Charlotta Eriksson tycker att det är en utveckling åt helt fel håll, eftersom nu fler kommer bli utsatta för buller i sin vardag. ”Risken är högre att man utsätts för störande ljud i sin yrkesmiljö och att man presterar sämre, att man blir tröttare och att man tappar koncentrationen lättare”.

Öronproppar är ett förslag som Charlotta nämner för att förbättra sin vardag, vilket också är ett budskap vi försöker framföra. Vi har två öronproppar som passar extra bra när du behöver använda proppar i vardagen för att ta bort buller, som tillåter dig att fortsätta höra det du behöver; iHearU och Eargo. Går du med i vår testpanel får du testa dessa kostnadsfritt. Läs mer om testpanelen här.

Titta på hela TV4 Nyheters inslag här.