English version underneath

God jul och gott nytt år!

Alla vi på SwedSafe önskar dig och dina nära en riktigt god jul!

Istället för julklappar har vi gett en gåva till miljön och till alla på vår planet, i form av utsläppsrätter motsvarande 120 ton CO2.

Genom att köpa men inte använda dem, hindrar vi 120 ton CO2 från att släppas ut i luften. Det motsvarar ungefär utsläppen från en körsträcka på 520 000 km med en Volvo V70 – vilket är ca 13 varv runt ekvatorn.

 


 

Happy Holidays and Happy New Year!

All of us at SwedSafe wish you and your close ones happy holiday celebrations!

Instead of presents or cards, we have given a gift to the environment and to everyone on our planet, by buying carbon credits equal to 120 tons of CO2.

Through buying but not using, we stop 120 tons of CO2 emissions to the air. Approximately, that corresponds to the emissions from driving 520 000 km with a Volvo V70 – a distance about 13 laps around the equator.