Som så många år förut väljer vi att nu i jultid ge en gåva till planeten i form av att köpa och låsa in 100 utsläppsrätter – motsvarande 100 ton koldioxid. På det sättet får ingen släppa ut den mängden koldioxid, utan den plockas bort helt från marknaden. Det gör vi för att vi vill på alla sätt vi kan bidra till färre utsläpp på vår planet, så att den ska få vara frisk längre.