1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Miljö & kvalitet

Vår verksamhet har ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015. Ledningssystemet är certifierat av Qvalify, certifikat nr 1394.

Sedan 2016 är vi också certifierade enligt OHSAS 18001:20017, som är ett ledningssystem för att säkerställa god arbetsmiljö. Vi bryr oss om våra medarbetare och vill att de ska trivas.

Hållbar utveckling, miljö och arbetsmiljöfrågor är viktiga för oss och vi har därför låtit revidera vår verksamhet mot den nya standarden IS0 26000 ”Guidance for social responsibility” , för att aktivt arbeta för förbättringar inom dessa områden.