1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Integritetspolicy

SwedSafe AB ser verksamheten och användningssättet av personuppgifter som väldigt viktig. Därför delar vi med oss av vår hantering med dessa uppgifter i syftet att du ska känna dig säker vid användningen av våra internetsidor.

Insamlingen av personliguppgifter via SwedSafe är frivillig genom anmälan till vår testpanel. På så sätt lagras uppgifter så som Namn, adress och e-post av SwedSafe. SwedSafe hanterar inga typer av kreditkortsinformation på vår egen hemsida eller från våra återförsäljare. SwedSafe samlar inte på någon typ av it-uppgifter när du besöker vår hemsida. Länkar som finns på SwedSafes hemsida är till största sannolikhet våra återförsäljare, vi kan däremot inte garantera alla länkars association med företaget. SwedSafe uppmanar alla som använder de externa länkarna att kontrollera den aktuella hemsidans policy för behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter definition:

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress, e-mail och personnummer. Alla åtgärder som vidtas med dessa uppgifter inom ett företag innebär en behandling av personuppgifter. Det är därför viktigt att de behandlas under tillräcklig säkerhet.

Hur sparar vi personuppgifter?

Företaget vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dessa uppgifter och förhåller oss enligt gällande lagstiftning SwedSafe hanterar dina personuppgifter med tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda från obehörig åtkomst. De anställda som har tillgång till personuppgifterna är begränsade och enbart de som har behov av personuppgifter i arbets- och företagssyfte har tillgång till dem.

Varför samlar vi in personlig information?

SwedSafe samlar in personuppgifter i syftet att kunna skicka ut information, prover men även för att ta fram statistik kring användningen av våra produkter i syftet att utveckla produkterna. Självklart är det frivilligt att delta i detta. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter borttagna, detta görs enklast genom att kontakta SwedSafe per mail eller brev enligt de uppgifter som finns nedan.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

SwedSafe AB sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi utför kontroller som säkrar att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och ser till att vi minskar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätten att när som helst begära ut, få tillgång till samt korrigera de personuppgifter som SwedSafe AB behandlar om dig. Du har även rätt att begränsa eller få dina personuppgifter borttagna från vårt arkiv. * För att genomföra detta, vänligen kontakta SwedSafe enligt uppgifterna som följer nedan. Om du skulle anse att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till dataskyddsinspektionen som är den myndighet som bedriver tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

* För att begära ut dina uppgifter krävs en skriftlig förfrågan med ditt namn, personnummer samt din egen underskrift, som skickas in till företaget.

SwedSafe innehar rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Du som delat med dig av dina personuppgifter rekommenderas hålla dig uppdaterad kring vår policy. Den senaste uppdateringen av denna integritetspolicy kommer finnas tillgänglig på webbplatsen.

Kontaktuppgifter:

SwedSafe AB (Org. nr 556649-4158)

SE-243 93 HÖÖR, Pumpvägen 4

info@swedsafe.se

+46 (0)413 – 293 50